Mobile menu

Ons aanbod

We hebben maanden gebrainstormd om onze kennis, onze ervaringen, onze overtuigingen in een voor ons beheersbaar aanbod te bundelen. We zijn ons gaan verdiepen in de meest recente inzichten uit de neurowetenschappen, kwantumfysica en de epigenetica. Het resultaat is een model, dat uiteraard al beperkt is gewoon omdat het een structuur is. En definities zijn een inkadering van wat in realiteit vloeiend is.

Je gaat op een andere manier leren omgaan met je ademhaling, je stem, gedachtenpatronen en overtuigingen, gevoelens en emoties, projecties, houdingen, bewegingen, lichamelijke gewaarwordingen, communicatie en je gedrag. Je wordt je bewust van je eigen potentieel en hoe dit zich wel of niet ontplooit in je huidige levensomstandigheden, zowel professioneel als privé.  Je ervaart dat je onderdeel bent van een groter geheel en je leert authentieke keuzes maken.

Onze gediversifieerde aanpak laat je toe om als individu/team/organisatie bewust met de externe omgeving om te gaan en de architect te worden van je levenservaringen.

Waar mogelijk wordt in de coaching of training gebruik gemaakt van biofeedback- of neurofeedback-apparatuur.  Deze terugkoppeling maakt zelfsturing en voortgangsrapportage mogelijk. (zie “meten is weten“). Via bijgaande link vind je allerlei wetenschappelijke studies omtrent hartcoherentie: studies

Onder invloed van Corona maken wij ook geleidelijk de switch naar online tools en verzorgen wij naast live-interventies ook zoom-sessies en werken wij aan een structureel online-programma.