Mobile menu

Ons aanbod

Organisatie ontwikkeling

We geloven dat dezelfde dynamieken en onderliggende drijfveren gelden voor zowel individuen als voor organisaties.
De wereld van het werk is enorm veranderd, de complexiteit is enorm toegenomen. Deze veranderingen hebben vaak een positieve invloed gehad op de efficiency van organisaties: bijvoorbeeld door de informatisering kunnen we veel sneller informatie verwerken en verspreiden. Vaak zijn de mensen en hun werkwijze echter niet even snel mee veranderd.

Om in deze nieuwe wereld goed en effectief te opereren, hebben we een andere aanpak nodig. Uit diverse bronnen blijkt dat burn-out en stress een zware tol eisen bij Belgische en Nederlandse werknemers. Preventie en bewustzijn helpen medewerkers om te gaan met hun angsten, onzekerheden, frustraties, boosheid en verdriet.

Om prestaties en dus resultaten te verbeteren kiezen bedrijven vaak voor het trainen van vaardigheden en effectief gedrag (vb effectief vergaderen, …). Maar als de druk toeneemt, vervallen mensen vaak in hun standaardgedrag. Dit komt doordat gedrag beïnvloed wordt door onderliggende gedachten en gevoelens (x zal weer te laat zijn, Y zal zijn voorbereiding niet klaar hebben => irritatie, frustratie), die elkaar weer onderling beïnvloeden. Deze gedachten en gevoelens vinden plaats in het lichaam en worden gedragen door een scala aan chemische reacties en neurologische processen. Om onder druk effectief te kunnen blijven, is het dus nodig mensen ook op het niveau van de fysiologie te leren hoe ze effectief kunnen blijven.

Daarnaast is het essentieel dat binnen het team (het bedrijf) medewerkers elkaar leren vertrouwen, leren omgaan met conflicten, leren feedback geven, voor hun mening opkomen, respect voor elkaars opinie en inbreng leren voelen, zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Een cruciale rol is hierbij weggelegd bij de leidinggevenden: zij dienen voorbereid en ondersteund te worden om deze sleutelfunctie optimaal in te vullen. Pas wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, kan een team/organisatie wendbaar het hoofd bieden aan de snel veranderende economische en politieke context.

We werken op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau

Bij onze interventies putten we uit de meest recente inzichten uit de neurowetenschappen, waarbij we  maatwerk leveren om zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de klant.

Onze interventies in werkstituaties resulteren meestal in een stijging van het prestatieniveau, er wordt beter gecommuniceerd en samengewerkt, de sfeer wordt prettiger, hoge werkdruk en moeilijke situaties worden beter gepareerd, de kwaliteit van de beslissingen verbetert en leiderschap wordt als meer inspirerend ervaren. Mensen staan meer open voor klanten en collega’s en voelen zich meer gewaardeerd en verbonden met de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een lager personeelsverloop, lager ziekteverzuim, verhoogde klanttevredenheid en verhoging van de productiviteit.