Mobile menu

Ons aanbod

Persoonlijke ontwikkeling

Voor iedereen die persoonlijk meesterschap wil bereiken

In de hectische wereld van tegenwoordig hebben steeds meer mensen moeite om in evenwicht te blijven en hun innerlijke rust te bewaren. We worden dagelijks om de oren geslagen met economische onheilsberichten, politieke instabiliteit, zorgen over onze job, spanningen binnen relaties, zorgen om onze gezondheid, het geluk van onze geliefden, enz.  Vrijwel ieder mens ondervindt de gevolgen van stress in zijn dagelijks leven.

Om te overleven en te gedijen in het professionele en persoonlijke leven dienen zowel organisaties als teams als individuen zich aan te passen aan de snel wijzigende context. Veranderen is het sleutelwoord hierbij. En het is de verantwoordelijkheid van elk individu om de keuze te maken tussen veranderen wanneer de omstandigheden ons dwingen (met pijn en lijden tot gevolg) of te anticiperen en van veranderen een bron van inspiratie en vreugde te maken.

Life is about change

De specifieke noden van de coachee(s) bepalen hoe we intervenieren om tot een doorbraak te komen. Het uiteindelijke doel is een betere balans en een grotere innerlijke kracht, zodat de coachee op een gezonde en effectieve wijze leert reageren op weerstand en tegenslagen.

Doel van de persoonlijke coaching of training in groep is het efficiënt en effectief leren omgaan met externe uitdagingen zodat de coachee snel terug kan naar een toestand van flow. Primair ontwikkelen we bij klanten het vermogen om hun eigen krachtpotentieel te ontdekken, keuzes te maken en deze ook te manifesteren. Onze interventies gaan primair niet over hoe je externe factoren verandert, maar over hoe jij verantwoordelijkheid neemt over de gebeurtenissen om je heen.

Waar mogelijk wordt in de begeleiding gebruikt gemaakt van biofeedback en/of neurofeedback apparatuur  (zie “meten is weten”)