Mobile menu

Ons aanbod

Mensen met een ernstige ziekte

(individueel of in groep)

(tijdens of  na behandeling)

Recente studies suggereren dat nervus vagus activiteit, gemeten door hartritme variabiliteit, een positieve rol speelt in de aanpak van kanker.

De nervus vagus is een belangrijke sensorische zenuw die loopt van de hersenstam via hart en longen naar de buikorganen en speelt een rol in 3 processen:

Ademhaling beinvloedt de werking van de nervus vagus in positieve zin.

Daarnaast wordt in de hartcoherentie training gebruik gemaakt van visualisatie, waarbij met alle zintuigen een ervaring in de geest wordt gecreëerd. Dit is een levensechte simulatie van een gebeurtenis in je gedachten.

Het menselijke brein reageert bij visualisatie alsof alles echt is. Het maakt voor ons brein niet uit of je iets echt meemaakt of dat je er een mentale voorstelling van maakt. In beide gevallen reageert het brein met het in gang zetten van dezelfde fysiologische reacties. Hierdoor kan het hormoonsysteem beïnvloed worden waardoor gezondheid bevorderende hormonen worden aangemaakt ipv stresshormonen. Dit versterkt het immuunsysteem en kan bijgevolg ondersteunend werken bij behandeling en nazorg van kanker.