Mobile menu

Ons aanbod

Zhineng Qigong

We zijn reeds jaren overtuigd van de wisselwerking tussen denken, voelen en doen of van geest en lichaam. We zijn dan ook steeds op zoek om ons programma aan te passen met technieken die een meerwaarde bieden en die aansluiten bij ons model.

In onze permanente zoektocht naar hoe we het lichamelijk stuk meer aan bod kunnen laten komen zijn we gestoten op Zhineng Qigong, dat naadloos aansluit bij onze levensfilosofie.  In Zhineng Qigong vinden we niet alleen het fysieke, maar ook een levenswetenschap gebaseerd op systematische theorie en methoden. Het schetst de wetten van het universum. Het verklaart de relatie tussen het menselijk leven, de natuurlijke wereld en de maatschappij.

ZNQG traint onze wilskracht en het vermogen om te focussen en door te zetten. ZNQG geeft de mogelijkheid om de eigen gedragspatronen te begrijpen vanuit een groter referentiekader en zo te leven als deel van een groter systeem. Hierdoor leer je efficiënter, effectiever, zinvoller, begripsvoller keuzes te maken. De uitdaging bestaat er in de oefeningen en de filosofie niet  op zichzelf te beschouwen maar te integreren in je dagelijkse activiteiten. ZNQG is dus een perfecte aanvulling op onze gekende Westerse coaching- en behandelinterventies om te kunnen groeien als mens, team, organisatie.

Zhineng Qigong is een meditatieve Chinese bewegingsleer, ontwikkeld door dokter Pang Ming. Qigong betekent letterlijk ‘de kunde (gong) om met levensenergie (qi) om te gaan’. Zhi betekent wijsheid en Neng is bekwaamheid. Beoefenaars van Zhineng Qigong gebruiken actief bewustzijn om qi te mobiliseren en te transformeren in het lichaam, om zo hun gezondheid te behouden en te verbeteren.

ZNQG stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam. Het opent de meridianen en brengt lichaam en geest in balans. Daarnaast stimuleert het de lymfestroom, zodat afvalstoffen sneller en beter uit het lichaam worden afgevoerd. Het ontspant en versterkt het lichaam en is rustgevend voor de geest. Uiteindelijk raakt men hierdoor beter bestand tegen allerlei vormen van stress.

Deze vorm van qigong is een ganse levensfilosofie die niet alleen helpt om de intellectuele en fysieke vermogens te verbeteren, maar kan er ook toe bijdragen dat extra zintuiglijke waarneming ontwikkeld wordt en dat onze aandacht (focus) getraind wordt, zodat we efficiënter en effectiever functioneren.

Door de pandemie en de elkaar opvolgende (semi-)lockdowns bieden we verschillende on-line cursussen van Chinese teachers aan gaande van Mingjue (een variant van ons persoonlijk meesterschap), over healing via energie tot Mongoolse klanken: zie de tabs aan de linkerzijde van deze pagina over het online aanbod. Wij verzorgen mee de vertaling naar het Nederlands en de opnames blijven (zowel in de Nederlandse als Engelse versie) beschikbaar. Bovendien is er per cursus een Nederlandstalige Whatsapp groep en worden er Nederlandstalige zoom sessie georganiseerd voor de deelnemers

Sedert de corona-crisis hebben we de vertalingen mee verzorgd van een aantal online-opleidingen van Chinese teachers. 

In april 2024 hebben we een intensieve healing cursus in het Xi’an ZNQG Center gevolgd. Dit is het enige centrum dat nog wekelijks geadviseerd wordt door Dokter Pang Ming.