Mobile menu

Evenementen

13 juni 2017

08:00 uur - 11:00 uur

HART-ig met Verzuim

Ervaar je ook dat het absenteïsme in jouw organisatie stijgt?
Constateer je dat de afwezigheidsperiodes langer en frequenter worden?
Herken je dat de kostprijs van afwezige medewerkers stijgt?
Merk je dat het aantal diagnoses van burn-out en depressie stijgt?
Zie je ook dat productiviteit daalt ten gevolge van stress?

Cijfers bevestigen dit in Vlaanderen. Volgens SD Worx is het langdurig ziekteverzuim (>1maand) sedert 2008 met 47% gestegen.
Hierbij spelen arbeidsomstandigheden en engagement (stressniveau, tijdsdruk, gebrek aan erkenning, mentale en lichamelijke belasting) een belangrijke rol.

Een goede aanpak veronderstelt enerzijds een degelijk aanwezigheidsbeleid en anderzijds zorg voor veerkracht.

Vanuit de expertise van HRchitect en Break-Through hebben we een totaal concept ontwikkeld dat we graag op een interactieve wijze willen voorstellen in een uniek kader.