Mobile menu

Blog

Herstart na Covid-19

woensdag, 18 maart 2020

Onze natuurlijke staat is die van gezondheid. 

We leven echter in een zeer drukke tijd en we maken ons over allerlei dingen druk. Doordat we dat doen, raken we onze balans kwijt en ziekte is daarvan het gevolg. Vervolgens richten we onze aandacht op de ziekte en houden die daardoor in stand. 

Het Corona-virus is daarbij een extreme uitdaging. Plots is niets meer zeker, veilig en wordt onze wereld overhoop gehaald.  

Maar we kunnen die vicieuze cirkel op elk gewenst moment doorbreken. ‘Er is niets in het universum dat sneller reageert op onze gedachten dan ons eigen fysieke lichaam. Het enige wat tussen jou en datgene wat je wenst in staat, zijn je eigen gedachtepatronen. In onze vorige blogs is al expliciet de samenhang van je gedachten, emoties, overtuigingen, je gedrag en de effecten op je leven (zowel je gezondheid als je geluksgevoel) geschreven. We gaan je helpen deze inzichten ook toe te passen in je dagdagelijkse realiteit. Je bent geen willoos en machteloos slachtoffer!- Je kunt zelf kiezen voor vertrouwen en vreugde en acceptatie en ….

Ongeacht de mate van aftakeling, ongeacht de omstandigheden, is er geen lichaam dat niet in een betere toestand terecht kan komen. 

Ook nu hebben we als individu (en als groep) de keuze hoe we met deze nieuwe realiteit omgaan. Gaan we in de Fight-flight-freeze modus? ontkennen we de realiteit of overheerst de angst?

Of biedt de crisis ons de opportuniteit om op een andere manier met de realiteit om te gaan en een groeisprong te maken.

We hebben de voorbije periode geëxperimenteerd met Zoom en met het maken van You-tube films met oefeningen om jezelf mentaal, emotioneel, fysiek en/of spiritueel te versterken. Er waren interventies met ademhaling, om het brein te trainen en bewegingen uit Zhineng Qigong.

In bijgaande link vind je een (aangepaste) techniek van HeartMath (Replacing Fear with Managed Concern) om in je interne wereld de angst of onzekerheid te transformeren naar een vorm van vertrouwen.

klik hier om de film te ontvangen.https://www.youtube.com/watch?v=vyIaZ2vFCsg

Ils en Marc hebben nu ook besloten – ondermeer omdat het virus blijkbaar nog enige tijd onder ons zal blijven en het oude leven te pas en te onpas dreigt te hypothekeren – om tegen september een uitgebreid on-line aanbod uit te werken. Wil je op de hoogte blijven? schrijf dan alleszins in op de nieuwsbrief via onze home-page.