Mobile menu

Blog

FINDING YOUR TRUE SELF

vrijdag, 31 januari 2020

We zijn net terug van een vijfweekse intense verdiepingscursus in India door een Chinese teacher met de veelbelovende titel: “find your true self”!

Een kruispunt van 2 eeuwenoude tradities: India dat gekozen heeft voor de religieuze weg (een simpele manier om gelukkig te worden, tenminste als je gelooft) en China dat de weg van de wetenschap (onderzoeken) en practices (doorgedreven oefeningen) koos. Twee tradities die elkaar in de loop van de geschiedenis hebben bevrucht.

We werden bevestigd en versterkt in onze overtuiging dat gedachten, emoties, lichamelijke gewaarwordingen en gedrag onlosmakelijk elkaar beïnvloeden.

Enkele feiten

In 2019 voerde ziekenfonds Partena een onderzoek uit waaruit bleek dat 13% van de Vlamingen zich in de gevarenzone bevindt voor een burn-out en oververmoeidheid. En bij maar liefst 7 op 10 Vlamingen (je leest het goed: 70%) is de mentale veerkracht bijna op. Wat is het antwoord op onderstaande vragen denk je?

Welk dier heeft de meeste emoties?

Welk dier heeft de meeste ziektes?

Welk dier betaalt veel geld aan relaxatietechnieken?

Welk is het slimste dier?

Welk dier kent de meeste angsten?

En toch doen wij met zijn allen maar voort. We geloven echter dat we als rationele en voelende mensen, andere keuzes kunnen maken, waardoor we ons leven een andere wending kunnen geven. De voorwaarde hiervoor is dat we ons bewust worden van een aantal wetmatigheden die gedeeltelijk van het voorplan verdwenen zijn.

Keuzes

Enerzijds de keuze van een onbewust leven, waarbij je geleefd wordt door je gedachten en emoties. Je ego neemt de leiding en creëert een eigen realiteit. Je gedachten veroorzaken emoties die zich door zich herhalende reeksen vastzetten in je lichaam. Omdat je vervreemd bent van je fysiek, merk je de signalen niet op. De vloeistoffen, organen, spieren en energieën verharden en dit leidt op termijn tot allerlei kwalen, pijn, verslavingen, … Je gewoonten sturen je leven en je reageert op soortgelijke situaties op een voorgeprogrammeerde manier, afhankelijk van wat er in je buitenwereld gebeurt. Je leeft je leven zoals een auto die op de autoweg op de linkerrijstrook iedereen voorbij zoeft en in het beste geval merk je vluchtig op wat en wie je passeert. Je legt de verantwoordelijkheid steeds buiten jezelf en je probeert vooral anderen te veranderen.

 

Anderzijds is er de weg van een ontwaakt bewustzijn waarbij je je bewust wordt van de vicieuze cirkels waarin je verzeild bent geraakt. Je ontdekt de verschillende lagen van je leven, je leert je gedachten observeren en je leert ontdekken waar in je lichaam blokkades de voorbode zijn van een potentiele ziekte. Je leert intenties te zetten in functie van wat je zelf wil in je leven. Je leert hoe je geest de meester is over je gevoelens en je lichaam, of met andere woorden: je mind is de echte architect van je leven.

Bewustwording

Ons EGO creëert 2 werelden: de binnenwereld en de buitenwereld

Onze binnenwereld bestaat uit ons bewustzijn en onze lichamelijke gewaarwordingen. Ons beeld van de buitenwereld wordt gevormd door alles wat ons omringt. Beiden vormen ons referentiekader waarbinnen we ons leven betekenis geven En de rol van ons ego is dit referentiekader te beschermen zodat we ons veilig voelen.

Het probleem van ons ego is, dat:

De keuze voor een bewust leven vergt een aantal stappen:

leven in een natuurlijke staat
  1. De eerste is dat je leert terug in je natuurlijke staat te komen, dat je leert terug totaal te ontspannen, je denken en voelen leeg te maken als basis tot introspectie.
  2. Vervolgens dat je jezelf als natuurlijke authentieke persoon in de sociale context weet te analyseren.  (Hoeveel mensen komen van of leven in een harmonieus gezin? Hoeveel mensen zijn vooral in zichzelf geïnteresseerd? Hoeveel mensen hebben als volwassene nog last van de overtuigingen die zij als kind met de paplepel hebben ingelepeld gekregen?).
  3. Ten derde: hoe kun je als vrije persoon leven en ben je in staat je gedachten, emoties en lichaam te managen in de realiteit van elke dag en in functie van je levensdoelen?

Deze weg impliceert dat je inziet dat verandering enkel mogelijk is van binnenin, dat wanneer jij verandert, per definitie ook je omgeving zich zal aanpassen aan je veranderde gedrag. 

Dit vergt openheid, flexibiliteit, mildheid, moed, focus, bewustzijn en wilskracht. Wilskracht die onder meer kan getraind worden via lichamelijke oefeningen. Inzicht die door breintraining en meditatie kan verkregen worden.

Break-Through

Wij, als break-through, hebben besloten deze inzichten en interventies te integreren in onze aanpak naar zowel individuen als naar teams als naar organisaties. 

We gaan dan ook – naast onze groeiweken – een aantal open trainingsdagen organiseren (zie https://www.break-through.eu/evenementen/ op onze website) waarin we onder meer inzicht creëren: