Mobile menu

Blog

Veerkrachtbox

vrijdag, 3 mei 2024

De nood om medewerkers te begeleiden

Evolutie

Elke twaalf tot achttien maanden verdubbelen computers hun mogelijkheden. Voor de informatietechnologieën die er gebruik van maken, geldt net hetzelfde. Waar het nog enkele tientallen jaren duurde voor de helft van de bevolking een tv had, heeft enkele jaren na de lancering van de smartphone zowat elke wereldburger er eentje. En die exponentiële toename zal zich ook in de volgende jaren doorzetten – lees: het zal nog sneller gaan. In 2035 zijn er al computers die zichzelf herprogrammeren. Daar is geen mens meer voor nodig. En als de melk zuur is, vertelt een sensor in de dop dat via wifi aan ons. Voorraden bestaan niet meer omdat we met 3D-printers on demand produceren. Stephan van den Broek: ‘Managers weten allemaal wel dat er veel verandert. Wat ze echter chronisch onderschatten is de snelheid en de verandering in de snelheid waarmee dit gebeurt. Daar zijn ze volstrekt niet op voorbereid.

Toch zal technologie niet alle problemen zomaar oplossen Ondanks vele jaren van technologische nieuwigheden is er momenteel een recordaantal files, een recordaantal burn-outs en een recordaantal zieke mensen. Bovendien brengt technologie ook een aantal nadelen met zich mee. Goeroes verkondigen graag dat robotica niet noodzakelijk betekent dat mensen hun werk verliezen, maar vertel dat maar eens aan een 55-jarige arbeider in een magazijn of aan de kassa. Artificial intelligence is een noodzakelijke voorwaarde voor de menselijke beschaving, althans wanneer het om het bieden van mens- en planeetwaardige oplossingen gaat : sneller, goedkoper en feillozer bestrijden van kanker, bijvoorbeeld, of het voorkomen van ongevallen met gemotoriseerde voertuigen… Maar zoals vaak met het streven naar the next level van beschaving, is ook hier veel collateral damage te verwachten. Heel wat mensen zullen zich moeten heroriënteren en daar zullen ze niet blij mee zijn…”

Daarnaast volgen de generaties zich steeds sneller op. Millennials staan heel anders in de wereld dan hun ouders, de babyboomers. Ze zijn bijvoorbeeld meer ‘collaborative’ dan ‘competitive’. Niet uit naïviteit, wel omdat ze beseffen dat ze door de krachten te bundelen zelf sterker kunnen staan. Daarnaast beseffen ze dat hun ouders met hun lifestyle de toekomst van die Millennials in de weg staan. Zij zijn het die focussen op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Ook delen hoort erbij. En het betekent een fundamentele switch in de manier hoe consumenten met merken zullen omspringen. Op dit moment heeft 13,5% van de Europese Millennials ervaring met car sharing. Bij de babyboomers is het 0,5%.

Gevolgen van deze evolutie

Uit een enquête door Liantis in 2022 blijkt dat maar liefst 65,7 procent van de ondernemers zich dagelijks zorgen maakt over de toekomst van hun bedrijf. “De cijfers blijven sinds de coronacrisis maar stijgen. In 2019 gaf maar iets meer dan 10 procent aan dat ze áltijd onder stress staan. Nu is dat 21 procent.” Grote oorzaak zijn de crisissen die elkaar opvolgen. “Er komt maar geen licht aan het einde van de tunnel.”

veerkrachtbox

 

 

In een studie van het Rekenhof uit 2022 wordt aangetoond dat er in België meer dan een half miljoen mensen al langer dan een jaar ziek zijn. (midden 2018 waren dat er nog 400,000: een stijgende trend dus). Het aantal vergoede dagen in de invaliditeit steeg tussen 2019 en 2021 met liefst 11,9 miljoen ziekte dagen (een stijging van 9% in 2 jaar tijd).

Dit wordt bevestigd door studies in de aanloop naar de parlementsverkiezingen 2024.

Dit maakt dat investeringen in de veerkracht, flexibiliteit en leervermogen van medewerkers cruciaal wordt voor blijvend succes van bedrijven en organisaties, teams en mensen.

Onze aanpak

Enerzijds is het essentieel dat medewerkers de kennis en vaardigheden kunnen verwerven om met de nieuwe manieren van werken en de toegenomen automatisering. Dit ligt voor wat het technische en procedurele aspect buiten de scope van deze opdracht.

Anderzijds is het onontbeerlijk dat medewerkers beseffen dat ze zich zelf dienen aan te passen en bij te scholen (leergoesting) en dat zij leren flexibel, wendbaar, veerkrachtig en authentiek te leven. Deze vaardigheden gelden zowel in de private als in de professionele context. Dit vergt ondermeer vaardigheden op het gebied van introspectie, mentaal-emotioneel adaptatievermogen en lichamelijke sensitiviteit.

In samenwerking met PMO hebben wij onze aanpak uitgewerkt in een veerkrachtbox

Bij het ontwerpen van de workshops hebben wij ons laten leiden door een aantal uitgangspunten, ondermeer:

De veerkrachtbox bestaat uit een grote box met 8 sub-boxen. In elke subbox zit een voorwerp dat refereert naar een interventie met de deelnemers.

Deze interventie kan een theoretische uitleg bevatten, een interactieve oefening, een doe-opdracht, een introspectieoefening, een discussie, een energizer,  …

Het spel wordt met 6 deelnemers gespeeld en elke deelnemer heeft een schijfsysteem met 6 regelaars. Elke regelaar staat voor 1 thema waarbinnen veerkracht-leervermogen en/of flexibiliteit een belangrijke rol speelt. Wij hebben 6 thema’s uitgekozen, met name:

Elke regelaar kan de deelnemer verschuiven op een glijdende schaal tussen groen en rood, naargelang of hij/zij/het zelf inschat hoe goed (groen) of slecht (rood) hij/zij/het scoort voor dit thema op gebied van veerkracht, leervermogen of flexibiliteit.

Bedoeling is naarmate het spel vordert de scores aan te passen indien de deelnemer een verandering bij zichzelf merkt (hopelijk richting groen  )

In het middenvak draaien de deelnemers met de wijzerplaat naar een teken dat overeenstemt met een teken op één van de boxen. Elke box behandelt een zintuig of een andere interventie, die uitgevoerd wordt na het openen van de box.

Ondertussen hebben we verschillende mogelijke interventies uitgewerkt, zodat we voor elke workshop, afhankelijk van doelgroep en doelstelling kunnen variëren met de inhoud.

Voorbeelden van boxes zijn: muziek, visueel, voelen (kinesthesie), proeven, ruiken, emoties, systemen, communicatie, gewaarwordingen, houdingen, bewegingen, olifant, mentaal, binnen vs buitenwereld, hiërarchie, ….

Ervaringen van de trainers

In december 2022 kregen wij, Marc en Ils,  de vraag van Bart Persoons (PMO) om mee te denken aan een nieuw ESF- project.

Januari 2023 hadden we ons eerste meeting met zijn drie en algauw kwamen we in een constructief en creatief proces terecht.  Daar Bart, en wij elkaar al jaren kennen, en vooral elkaar vertrouwen werd dit een zeer fijn werkproces.  We kregen tijd, ruimte en er was veel mogelijk.   Onze gezamenlijke expertise in een nieuw project steken voelde als een cadeau. Ook de samenwerking met Etoile Mecanique (de creatieve uitvoerders die Bart had ontdekt) werd een vlotte en leuke samenwerking.

Voor de zomer 2023 waren onze eerste try-outs al een feit.

En sinds begin 2024 wordt de box op de markt gebracht.

Na deze try-outs hebben we resoluut gekozen om de inhoud zo generiek mogelijk te houden waardoor we on the spot maatwerk leveren.

Hierdoor kan de veerkracht box als tool voor verschillende doelgroepen worden ingezet (medewerker, leidinggevende, team, Retail, balie, klantenrelaties, HR, informatica, studenten, VDAB-klassen, …)

Tevens kunnen hierdoor de workshops variëren in lengte van een halve dag tot een dag (en zelfs langer, afhankelijk van de doelstelling en de gevraagde diepgang)

De box laat toe specifieke en concrete issues aan te pakken, afhankelijk van de inbreng van de deelnemers en de problemen waar ze mee worstelen. En de box, die centraal staat, als objectieve deelnemer, zorgt voor veiligheid.

Er zijn in eerste instantie 6 deelnemers en scoreborden voorzien voor een standaardworkshop van een halve dag: de ervaring laat inmiddels toe om grotere groep (bv 12 deelnemers) te bedienen.

Inmiddels zijn er workshops geweest waarbij we met 2 complementaire trainers een groep aan een hoge kwaliteit en intensiteit uitdagen. Voordeel hierbij is dat zeer diep emotionele en mentale processen aan bod kunnen komen en dat de trainers kunnen splitsen om individueel met een deelnemer aan de slag te gaan.  Een mogelijke consequentie kan zijn dat de intensiteit zeer hoog en confronterend kan zijn voor de sommige deelnemers waardoor er eventueel een vangnet dient voorzien te worden achteraf (in de vorm van een extra workshop of coaching).

De sessies met 1 trainer worden, gezien de ervaring van de trainers, eveneens gesmaakt door de deelnemers. De intensiteit (lees “diepgang”) kan mogelijk iets minder diep zijn en de hoeveelheid boxes, die aan bod komen, kan misschien ook minder zijn.

Op een halve dag worden een aantal thema’s behandeld, doch het blijven hangen van de inhoud en het toepassen van de vaardigheden zal logischerwijze minder zijn dan bij een hele dag, waar meer zal geoefend worden en de materie vanuit meer verschillende invalshoeken zal kunnen behandeld worden. Op een hele dag kan ook beter op individuele issues ingespeeld worden en komt iedereen meerdere malen aan bod.

Daarbij dient opgemerkt dat het opstellen en het afbreken van de box telkens een uur vergt (dus 2 uur).

De belevingsbox maakt de workshop alleszins meer interactief en verrassend. Ook wij als trainers weten niet vooraf welke boxes aan bod komen en wanneer. Dat zorgt ervoor dat we als trainer elke workshop even fris aan de start staan.  Het spelelement is een duidelijk voordeel en zorgt voor een constante focus. Als stilzwijgende derde nodigt de box de deelnemers uit om mee te spelen, zich kwetsbaar op te stellen, feedback te geven en te ontvangen, …

Essentieel is dat we als trainer (-s) de vaardigheid hebben om elke inhoud van de box te bespelen samen met de deelnemers en dat uiteindelijk elke box – vanuit een andere invalshoek – bijdraagt tot dezelfde doelstelling: verhogen van veerkracht, flexibiliteit en leervermogen.

Nieuwe opleiding:

Mat alle fuzz rond de overname van de Delhaize winkels hebben we ook een nieuwe opleiding in het leven geroepen: nieuwe bazen, nieuwe wetten.

Meer lezen? blader naar blz 48 in het magazine