Mobile menu

Blog

Welzijns-scan

donderdag, 31 maart 2022

Welzijn(-stress)-scan

Sedert april 2020, kort na de bruuske inval van het Covid-Virus, hebben we in samenwerking met PMO, de corona-stressscan uitgevoerd in diverse organisaties.
De eerste periode werden medewerkers vooral overvallen door virus-gerelateerde gebeurtenissen.
Geleidelijk is de insteek van de verhalen verschoven naar: problemen op het werk in het team, moeilijke(re) klanten, leidinggevenden die vooral cijfer-gerelateerd communiceren, problemen thuis (relatie-kinderen), verminderde sociale contacten en vrijheid, polarisering van standpunten.
En momenteel merken we een verschuiving naar economische crisis, financiële moeilijkheden, energieprijzen, tekort aan personeel, …
Het laat zich aanzien dat angst voor oorlog, toevloed van vluchtelingen de volgende stressbronnen worden met als gevolg nog ergere  economische crisis.
Het is ook niet onlogisch dat een nieuwe virusopstoot nieuwe regels vereisen die flirten met het draagvlak en de veerkracht van burgers en medewerkers.
Kortom stellen we vast, niet alleen in de organisaties waar we actief zijn, maar ook door de studies omtrent welzijn op het werk, dat meer en meer werknemers botsen op hun grenzen.
Dit leidt geleidelijk tot meer conflicten, meer (langdurig) ziekteverzuim, minder betrokkenheid en minder productiviteit.
Dit gecombineerd met het moeilijker vinden van geschikt personeel en management dat ook onder hoge druk staat en zich aandienende tekorten aan grondstoffen en producten doet ons het ergste vrezen voor de aankomende periode.
We hebben vastgesteld dat in slechts 2 individuele sessies van ongeveer 45 minuten, die grotendeels gesubsidieerd worden, reeds tastbare resultaten worden geboekt.
Sessie 1: laat medewerkers ventileren, samen analyse maken van wat goed gaat en waar ze tegen lopen.
Sessie 2: 1 uur privécoaching die maatwerk levert op basis van het eerste gesprek en inspeelt op wat de medewerker nodig heeft: rust, balans, angst, hoe omgaan met conflict, leidinggevende tips, communicatie, lichamelijke klachten, …
We gebruiken een mix van mentale, emotionele, lichaamsgerichte en systemische interventies.
Medewerkers hervinden hun veerkracht, sfeer verbeterd en productiviteit vergroot.
Daarnaast heeft het management zicht op de perceptie van de medewerkers over de cultuur in de organisatie. Lees eventueel onze blog: corona-stressscan