Mobile menu

Blog

Hoe “terug naar normaal”?

woensdag, 2 juni 2021

We zitten nu al maanden van thuis te werken, maar dat tijdperk lijkt stilaan aan zijn eind te komen. De vraag rijst of we zomaar naar het nieuwe normaal kunnen overgaan, zonder enige vorm van introspectie (en dit geldt zowel voor het individu als voor elke organisatie). Het Overlegcomité heeft beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Vanaf 1 juli zou de verplichting tot thuiswerken wegvallen, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. Ook de mondmaskerplicht zou op 1 oktober niet meer verplicht zijn. We hebben ondervonden door onze gesprekken met medewerkers die in direct contact staan met klanten dat dit tot grote ongerustheid leidt bij een groot aantal onder hen.

Economische toestand

Uit een rondvraag van hr-specialist Partena Professional, waarbij ruim 300 kmo’s en grote bedrijven in april bevraagd werden, is meer dan een op de drie Belgische bedrijven (34 procent) van plan om dit jaar personeel aan te werven. Toch denkt ook 20 procent noodgedwongen personeel te moeten ontslaan als de coronacrisis nog lang aanhoudt.

Volgens Voka zijn we nu op een historisch moment aanbeland. Voor het eerst in 14 jaar scoort de economie in Antwerpen-Waasland boven de 100. “Dit is dus de snelste groei in 14 jaar tijd”, zegt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging bij Voka Antwerpen-Waasland. In de regio Mechelen-Kempen zal de lokale economie vlak na de zomer het beter doen dan voor corona.”

Thuiswerken

Uit recent internationaal onderzoek van rekruteringskantoor Robert Walters, blijkt dat zowel werknemers als werkgevers een overwegend positief effect van thuiswerken op de productiviteit van hun medewerkers zien.

In het onderzoek geeft bijna de helft van de respondenten aan meer werk gedaan te krijgen vanuit huis. Toch doet thuiswerken niet voor iedereen wonderen. Voor 29% van de werknemers heeft de werkplek geen invloed op de productiviteit, en een kwart zegt thuis minder werk te verzetten. Voor werkgevers is het effect op de productiviteit minder duidelijk zichtbaar. Een kleiner aantal van hen ziet een daling in de productiviteit (11%), maar het aantal werkgevers dat een stijging opmerkt is met 25% ook lager. 49% ziet geen verandering, wat betekent dat ook werkgevers concluderen dat thuiswerken over het algemeen niet nadelig is voor de productiviteit.

 De werkplek maakt hierbij een verschil

De plek die werknemers tot hun beschikking hebben om thuis te werken, is van grote invloed op hun productiviteit. Zo waren mensen die vanuit bed of op in de zetel werkten nauwelijks productief. Werken aan de keukentafel kwam de productiviteit al wat meer ten goede. Maar de beste resultaten (68%) werden behaald door mensen die beschikten over een aparte werkkamer.

Flexibiliteit, afleiding en wegvallen reistijd beïnvloeden productiviteit

Opmerkelijk is dat dezelfde thuiswerkfactoren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit.

Flexibele werktijden

58% van de professionals verzet meer werk door het flexibel kunnen indelen van de eigen werkuren. Wellicht zijn zij door het thuiswerken beter in staat om hun werkdag aan te passen aan hun eigen bioritme.  Van de werknemers die hun productiviteit de afgelopen weken zag dalen, wijst 20% de grote mate van flexibiliteit als schuldige aan. Vooral alleenstaanden hebben moeite met het aanbrengen van structuur in hun dag.

Afleiding

Terwijl een deel van de respondenten juist minder wordt afgeleid wanneer zij thuis werken en daardoor productiever zegt te zijn, vinden anderen juist dat er thuis te veel afleiding is (vooral werknemers met kinderen).

Invullen reistijd

Het wegvallen van de reistijd werd door alle respondenten als positief ervaren. De productievere werknemers vaker gingen sporten.

 Blik naar de toekomst

Voor de meeste mensen betekent thuiswerken dat zij evenveel of zelfs meer werk kunnen verzetten als op kantoor. 92% van de werknemers ziet het dan ook wel zitten om ook in de toekomst regelmatig thuis te werken. De meeste werkgevers komen in deze wens tegemoet. 77% van de organisaties wil thuiswerken een blijvend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken. Als er meer thuis gewerkt wordt, kan er bespaard worden op kantoorruimte, en zijn organisaties minder geografisch gebonden in hun zoektocht naar nieuw talent. Tegelijkertijd zijn werkgevers zich ervan bewust dat managers en leidinggevenden nieuwe vaardigheden moeten leren om thuiswerkers op de juiste manier aan te kunnen sturen.

En daar ligt de uitdaging: gaan organisaties terug – zonder overgang – van de toestand voor corona, over telewerken naar de vorige toestand? Of ga je naar een nieuw organisatie van de arbeid en hoe doe je dat dan?

 

Conclusies corona-stressscan

Sedert april 2020 hebben we – in samenwerking met PMO (de opleidingstak van Unizo voor retail) een corona stressscan ontwikkeld en uitgevoerd in ettelijke organisaties. Het is een persoonlijk traject, individueel en vertrouwelijk bestaande uit 2 sessies van gemiddeld een uur.(Zie onze blog hierover).

Uit deze interventies kunnen we concluderen dat de coronaperiode bestaande patronen op scherp heeft gezet:

 

In de gesprekken komen grosso modo dezelfde symptomen naar voren als door Sciensano zijn gerapporteerd voor het zorgpersoneel (misschien in andere percentages).

 

 

De voordelen van de Coronastressscan voor de medewerkers kunnen we samenvatten als volgt:

Het management krijgt inzicht over:

Het nieuwe normaal:

Het virus heeft voor veel bedrijven en werknemers een kantelpunt geforceerd dat niet meer helemaal teruggedraaid zal worden.  

Ondernemingen als Telenet en Proximus, zelf gespecialiseerd in de technieken die thuiswerken mogelijk maken, lopen voorop. Ze maakten zelfs al nieuwe cao’s die het nieuwe normaal moeten sturen. Zo zal het personeel niet voltijds thuis mogen werken, maar maximum 60%, dus drie dagen op de vijf bij een voltijdse baan. 

In de komende maanden zal blijken hoe andere bedrijven ermee omgaan. Soms lijken werkgevers geneigd iedereen weer naar kantoor te sommeren.

En de werknemers? Bijna de helft van degenen die verplicht moesten thuiswerken, zegt dat beu te zijn, volgens een enquête van Acerta en Stepstone. Maar dat wil niet zeggen dat ze voltijds willen terugkeren, vaak zijn enkele dagen per week wel genoeg. En voor de helft hoeft dus zelfs dat niet. De verwachting is dat op veel plaatsen een compromis uit de bus zal komen met, in het beste geval, een zekere keuzevrijheid voor de werknemer. 

Uit een onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener tempo-Team blijkt dat – sinds de coronacrisis, het thuiswerk en de afstandsregels op de werkvloer – een derde van de werknemers minder tevreden is over hun baas. Ze verwachten transparantere communicatie, bovenop een portie empathie van de baas, die vooral een coachende functie moet hebben.

Uit een bevraging van hr-dienstverleners Acerta en Jobsite Stepstone blijkt dat 47% van de thuiswerkers terug halftijds naar kantoor wil.

Het is belangrijk daar nu al over na te denken als organisatie:

Vandaar dat wij als Break-through, na de coronastressscan om medewerkers in de eerste plaats terug in balans te brengen,  nu ook een terug-naar-normaal” proces ontwikkeld hebben: “Hoe ga je als organisatie naar een nieuw, gedragen, normaal?”

 

Meer info bij Ils (+32 477 533 200) of Marc (+32 474 994 742) of mail naar info@break-through.eu