Mobile menu

Blog

Feel good at work

dinsdag, 13 september 2022

Een tiental jaar geleden zijn we – in samenwerking met PMO (de opleidingsorganisatie van UNIZO voor retail) gestart met de opleiding “Omgaan met stress op de werkvloer”: Een interactieve training in groepjes van 4 gedurende 2 uur, waarbij de oorzaken van stress bij en met de deelnemers werden besproken, de stress werd gemeten met biofeedback apparatuur, en een aantal technieken werden ingeoefend om inzicht te krijgen in de eigen stress en hoe er mee omgaan (zie website van PMO)

Daarnaast verzorgen we voor PMO reeds jaren een praktijkgerichte opleiding “Authentieke communicatie”  voor medewerkers en leidinggevenden: hier vertrekken we van de eigen, herkenbare situaties op de werkvloer. Met nieuwe inzichten en het creëren van bewustzijn over het eigen gedrag, kunnen de deelnemers na de training positiever en constructiever met klanten en collega’s omgaan. (zie PMO).

Vervolgens brak Covid uit en de supermarkten bleven bijna als enige sector in de vuurlinie te staan: klanten waren agressiever, producten werden niet geleverd, medewerkers hadden schrik om zelf Corona te krijgen. Zeker in het begin was er veel onzekerheid en waren de maatregelen niet altijd duidelijk, er ontstonden onderling wat conflicten in sommige teams, … en zo ontstond de “corona-stressscan”: een individuele aanpak. Elke medewerker werd in 2 individuele gesprekken van een uur gecoacht. In een eerste gesprek werd een analyse gemaakt wat er scheelde, waar hij of zij tegenaan loopt (privé, leiding, collega’s, klanten, werkdruk, lijfelijk,  ….) met al wat concrete tips en vooral ‘eens te ventileren en gehoord te worden” bleek hier belangrijk. In een tweede interventie werd dan specifiek een coaching uitgevoerd op wat de medewerker kan helpen (communicatie, feedback, rustig blijven, conflicten, leiding, focus, …). Bijkomend voordeel hier was dat de winkelverantwoordelijke een duidelijk beeld kreeg van wat er bij de medewerkers leeft en welke perceptie zij hebben over de winkel.(zie website PMO)

Na de corona-piek ontstond, opnieuw onder impuls van PMO,  de “feel good -work/life scan” omdat stress, druk en onzekerheid toch toenemende themas zijn en blijven op de werkvloer. En ook deze aanpak was gebaseerd op een analyse en ‘hart-luchten” gesprek van een uur met wat eerste oefeningen, gevolgd door een coaching.

Tijdens deze opleidingen (de eerste 8 maanden van 2022) is gebleken dat er een groot verloop is binnen de retail, dat medewerkers op hun tandvlees zitten en ook kijken of het gras aan de andere kant groener is, dat het moeilijk is om bekwaam of gemotiveerd personeel te vinden en te houden, waardoor stress verhoogt, spanningen en conflicten toenemen, onvrede groeit en daardoor ook de klantvriendelijkheid en de sfeer verslechteren.

En met de potentiële dreiging van een nieuwe opstoot van één of ander virus in het najaar, zijn we overvallen door een oorlog en een energiecrisis, die geen voorgaande heeft. De economie dreigt in een recessie te gaan, bedrijven gaan hun productie verlagen met problemen van leveringen en prijzen. Klanten dreigen hun job te verliezen met bijkomende financiële problemen en dalende koopkracht, energiekost stijgt tot onbetaalbare toppen, rekken in supermarkten staan leeg, personeel komt onder druk en het verloop is enorm. Bekwame of ervaren en gemotiveerde aanwervingen zijn nauwelijks te vinden.

Hierbij komt ook het management en eigenaars onder een gigantische druk. In een eerste reflex wordt bespaard op personeel en op inspanningen die het welzijn van het personeel verbeteren. Op lange termijn zou dit wel eens een foute keuze kunnen zijn. Door te investeren in het welzijn van medewerkers, verhoog je de veerkracht en bouw je aan betrokkenheid en loyaliteit. Als de sfeer verbetert binnen de teams, gaan mensen zich meer inzetten, minder snel afhaken en wordt het ook gemakkelijker om nieuwe mensen te vinden.

Door te investeren in de medewerkers word je een aantrekkelijke werkgever en wij geloven dat dit een concurrentieel voordeel creëert (de lonen zijn immers vrij gelijkaardig) op de arbeidsmarkt.  Ons land telt meer dan 200,000 vacatures die niet ingevuld geraken. Daarnaast zijn er 1,300,000 inactieven die niet op zoek zijn naar een baan!!! Bovendien verlangt de generatie Z een betere integratie van werk in hun leven, wat van leidinggevenden een andere aanpak vergt. Investeren in je personeel is geen kost (opleidingskosten zijn immers vaak gesubsidieerd) maar een investering die zich terugbetaalt in loyaliteit, minder ziekteverzuim, betere klantgerichtheid, hogere klanttevredenheid en stijgende rentabiliteit.

Daarom introduceren we een aangepaste vorm “hoe-overleef-ik-deze-periode-zonder-al-te-veel-schade”.  We gaan dieper in op de oorzaken en effecten van stress,  veroorzaakt door angsten, onzekerheden en onverwachte veranderende situaties om dan heldere tools & tips aan te bieden die  individuen, leidinggevenden en teams, wapenen om de nieuwe crisis het hoofd te bieden.

Meer lezen? bekijk onze blog van december 2020 over de corona-stressscan, die nog verbazend actueel is.