Mobile menu

Blog

Het belang van breintraining

vrijdag, 8 februari 2019

Nooit eerder had een gadget een dergelijke impact op ons leven als de smartphone op gebied van informatie en communicatie. We zijn echter aan een tipping point gekomen. De smartphone zoals we die nu kennen, staat voor een keerpunt en we gaan naar nieuwe modellen en toepassingen. Deze evolutie staat  nog in zijn kinderschoenen, maar het staat nu al vast dat het een nieuwe exponentiele sprong voorwaarts zal worden.

De huidige smartphone versterkt ons streven naar snelle bevrediging  en heeft alle kenmerken van een echte verslaving in zich die veranderingen in ons brein veroorzaken. Daarnaast  hebben we een aantal vaardigheden uitbesteed (we hebben rekenmachines waardoor we niet meer kunnen hoofdrekenen, wie vindt de weg nog zonder GPS, wie kan nog telefoonnummers onthouden?) en zijn we voortdurend geconnecteerd. We multitasken er op los en werken in landscape kantoren waarbij we nog nauwelijks in een creatieve flow komen en tientallen procenten aan productiviteit inboeten. We kunnen ons nog nauwelijks focussen: aandachtsmanagement wordt de nieuwe uitdaging.

Maatschappelijke en technologische evoluties

Naast deze snelle technologische evolutie, zijn er ook op politiek, religieus, economisch en relationeel vlak geen zekerheden meer: alleen dat de wereld verandert in een steeds sneller tempo en in uiteenlopende richtingen. We moeten meer doen met minder mensen en er wordt steeds meer van ons geëist.

Bovendien worden angst en onzekerheid van generatie tot generatie doorgegeven. Evolutionair was dit overlevingsmechanisme noodzakelijk. De sociologische evolutie verandert tegen een exponentieel tempo terwijl onze biologie en chemie nauwelijks veranderd is. Dit leidt tot onaangepast gedrag om de uitdagingen van deze tijd de baas te kunnen, waardoor meer en meer mensen uit de boot vallen:  depressies, burnouts, langdurige ziektes pieken.

Onze fysiologie is eigenlijk gericht op jagen en door de steppen lopen. Ons lichaam is gemaakt om te overleven in heel andere omstandigheden dan degene waar we ons tegenwoordig in bevinden (stad, kantoor, computer, en andere prikkels…).

Het probleem is echter dat ons lichaam geen verschil kent tussen de stress voor tijgers en beren (levensbedreigende situaties) en stress voor een niet levensbedreigende situatie (onheilstijding, deadlines, werkdruk, presentatie, conflicten in team…) die extra inspanning en energie vergt. Het lichaam reageert op elke bedreiging met de afgifte van (nor)adrenaline. Zolang de situatie niet verandert zal het lichaam door blijven gaan met het activer
en van onze alarmsystemen. Als iemand langere tijd spanning ervaart of zijn zenuwstelsel te weinig tot rust laat komen, kunnen er grote problemen ontstaan: een overactief sympathisch zenuwstelsel zorgt voor slaapproblemen, gejaagdheid en irritatie! Het lichaam raakt uiteindelijk uitgeput en vergiftigd door de hoge dosis hormonen: ziekte loert om de hoek.

Gevoelens

Gedachten worden in onze hersenen gevormd doordat de neuronen elektrische impulsen afvuren (=neurotransmitters). Tegelijkertijd zenden de neuronen chemische stoffen (=neuropeptiden) naar het lichaam, die maken dat bepaalde organen hormonen aanmaken. Deze hormonen maken dat je je voelt zoals je dacht.

Emoties als blijdschap, dankbaarheid, respect en waardering zorgen voor hormonale reacties (verhogen het DHEA niveau), waarbij je je goed voelt. Je hebt een zonnige kijk op de wereld, waardoor prettige gedachten je hoofd vullen die op hun beurt DHEA doet toenemen. Je bent in een versterkende cirkel. Je hebt net promotie gemaakt, je voelt je blij, je hebt inspirerende ideeën waardoor je je energiek voelt: winnen doet winnen!

Emoties als zorgen, angst, boosheid en irritatie daarentegen verhogen het cortisolniveau. Hoog niveau van cortisol verhoogt onprettige gevoelens, waardoor negatieve gedachten door je hoofd tollen, die op hun beurt weer het niveau cortisol doen stijgen. Zo kom je terecht in een vicieuze cirkel. Verliezen doet verliezen..

Als we training geven of mensen begeleiden in een veranderingsproces valt het op dat deelnemers het nog steeds lastig hebben om hun emoties te kunnen voelen of benoemen. Mensen zijn vervreemd van hun lichaam. Ons lichaam is immers de resultante van al onze emoties en ervaringen.

Gewoonte

Elke ervaring creëert een emotionele reactie die overgaat in een stemming (bv irritatie) Als een bepaalde stemming maanden aanhoudt kan dit overgaan in een temperament (veelvuldig geïrriteerd reageren) en na jaren tot een persoonlijkheidskenmerk (een misnoegd iemand). Als persoon memoriseren we immers onze emotionele reacties en reageren we deels als resultaat van onze gememoriseerde ervaringen. Tot 99 procent van onze reacties spruiten voort uit onze onbewuste geest. Door de herhaling van deze gedachtenpatronen worden programmas in je lichaam ingesleten tot onbewuste emotionele reacties, gedragingen en gedachten. Elke gedachte stuurt een chemische signaal naar het lichaam, waardoor dit een bijpassende reeks reacties op gang brengt, die overeenkomen met wat het brein denkt: hormonen roepen het bijhorende gevoel op. Op een bepaald ogenblik, afhankelijk van de chemische feedback die het brein ontvangt, zal het meer gedachten genereren die stoffen produceren die overeenkomen met hoe het lichaam zich voelt. We beginnen dus eerst te voelen zoals we denken en vervolgens beginnen we te denken zoals we ons voelen: het lichaam heeft de leiding overgenomen!

Aristoteles wist het al: “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”

Door jarenlang bepaalde dingen te denken en op dezelfde manier te voelen en vervolgens op één lijn met die gevoelens te denken, hebben we een gememoriseerde zijnstoestand uitgeroepen waarmee we onszelf definiëren: “ik ben boos”, “ik ben onzeker” … Aangezien je lichaam deze reacties heeft vertaald in een reeks automatische programma’s, reageer je 95% van de tijd onbewust. Vandaar dat het ook zo moeilijk is om te veranderen alleen door gebruik te maken van je bewuste wil.

We hebben net een intense Advanced-follow-up cursus achter de rug van Dr Joe Dispenza en een intensieve 5-weken workshop Zhineng Qigong.  Terug geïnspireerd en nieuwe inzichten opgedaan. 
Het is toch zo belangrijk om je brein te trainen, je emoties te managen en je bewust te worden wat er zich afspeelt in je lichaam in functie van wat je wil bereiken in je leven. 

Wij gaan daarom ons open aanbod uitbreiden, opdat jij je ook kunt bevrijden van je ketens.


Open workshops

Zo kun je in het voorjaar van 2020 een reeks van 3 dagen bijwonen waarbij we zowel wat theorie als praktische handvaten en oefeningen aanbieden om een aanzet tot bewustwording en bevrijding te geven. 

met name (en telkens van 10 -17 uur)

zaterdag 29 februari 2020: algemeen kader en hoe terugkeren naar onze natuurlijke staat

zaterdag 18 april 2020:   sociale context en afhankelijkheid van extern referentiekader

zaterdag 09 mei 2020: onze interne verslavingen aan gedachten en emoties. 


Transformatieweken

Omdat we ervan overtuigd zijn dat een langdurig project -waar je even uit de dagdagelijkse realiteit stapt – meer effect heeft, organiseren we naast een 6-daagse intense transformatieweek in Belvès (mei 2020 – Dordogne) ook een intense transformatieweek met als spannende intro een Ayahuasca beleving (oktober 2020 – Barcelona).

Voor meer info bel ons 0477 533 200 (Ils) of 0474 994 742 (Marc) of schrijf een mailtje info@break-through.eu

Intussen tijd kan onderstaande eenvoudige oefening al helpen om tot rust te komen:

Ga rustig op een stoel zitten, twee voeten naast elkaar op de grond, rug recht tegen de leuning. Sluit je ogen, ontspan je gelaat, ga met je aandacht naar je ademhaling. Adem drie keer diep in en weer langzaam uit. Ontspan je schouders, je gelaat, handen op je schoot.

Wat merk je? Voel je dat de stress even wegglijdt en dat de spanning vermindert? Dat betekent dat je heel de tijd spanning in je spieren ophoudt zonder dat je het merkt.

Doe deze korte eenvoudige oefening enkele keren per dag.

Succes