Mobile menu

Blog

In Utero (de film)

vrijdag, 19 mei 2017

De vrouw van de eenentwintigste eeuw leeft mijlenver verwijderd van haar oerritme. Dit leidt tot een zo ernstige verstoring van de hormonenwerking dat het kan leiden tot allerlei chronische ziekten. De hormonenproductie zit bij vrouwen veel ingewikkelder in elkaar dan bij mannen.

Tevens beïnvloedt de emotionele en fysieke toestand van de zwangere vrouw de  latere gezondheid en veerkracht van haar kind. Wat gebeurt in de baarmoeder wordt mooi in beeld gebracht in de film “IN UTERO” (zie trailer)

KOOP HIER TICKETS VOOR DEZE SPRAAKMAKENDE DOCUMENTAIRE .

Hormonen zetten in essentie zo goed als alle lichamelijke processen in gang. Hormonen worden geproduceerd in specifieke hormoonklieren (schildklier, bijnieren en geslachtsorganen), bestuurd vanuit je hersenen (door de hypothalamus en de hypofyse) en getransporteerd via de bloedbaan. Hormonen geven aan alle specifieke doelcellen in je lichaam boodschappen door over wat ze moeten doen.

Je hormonen beïnvloeden alles wat en in je lichaam gebeurt, op elk moment van de dag en de nacht. Tegelijkertijd beïnvloedt alles wat er in je lichaam of in de omgeving gebeurt ook het hormonensysteem. De sterkste invloed op het hormonale systeem gaat echter uit van emoties.

De verschijnselen die met langdurige of chronische stress gepaard gaan (migraine, depressie, prikkelbaarheid, verlies aan libido, …) lijken zeer sterk op de verschijnselen die veel vrouwen ondervinden bij grote hormonale veranderingen. Langdurige stress kan een chronisch hormonaal onevenwicht veroorzaken en omgekeerd.

Een zwangerschap vraagt fysiek veel van een vrouw. Het vraagt energie op zowel psychologisch als lichamelijk vlak. Tijdens de zwangerschap kan er angst ontstaan over het eigen welzijn, de geboorte of voor de foetus. Dit kan zich manifesteren in hartkloppingen, verhoogde bloeddruk en ademhaling, gevoeliger voor reuk, aanrakingen en geluid. Het verhoogde cortisol-niveau is een potentieel mechanisme dat voor gezondheidsproblemen kan zorgen tijdens de zwangerschap.

Er zijn momenteel voldoende wetenschappelijke studies voorhanden die wijzen op verbanden tussen negatieve moederlijke emoties tijdens de zwangerschap en latere moeilijkheden met de emotionele, cognitieve, motorische en gedragsmatige regulatie bij het kind.

In volgend filmpje wordt de ontwikkeling van de foetus van week tot week in beeld gebracht.

Wanneer de moeder erg angstig, gestrest of depressief is, komen stresshormonen als cortisol en (nor)adrenaline vrij in haar bloedbaan. Dit zet zowel bij de ongeboren baby als in de placenta processen in gang die de ontwikkeling van embryo/foetus beïnvloeden. Vroeggeboorte, te laag geboortegewicht, onderontwikkeling van hersenen kunnen het gevolg zijn. Moederlijke stress kan leiden, zowel bij baby’s, peuters en kleuters als bij adolescenten, tot diverse problemen zoals onregelmatigheid van biologische functies, prikkelbaarheid, moeilijk temperament, ADHD-symptomen, depressie, agressief gedrag, taalontwikkeling, slaapproblemen, ….

Zeer weinig zwangere vrouwen zijn er zich van bewust dat de connectie met hun kind al voor de geboorte plaats vindt. Als ouder is het belangrijk om bewust om te gaan met gebeurtenissen in het dagelijkse leven omdat deze het nieuwe leven in de buik van de aanstaande mama kunnen beïnvloeden.

De film “in utero” brengt op aangrijpende wijze het belang van de beleving van de vrouw tijdens de zwangerschap voor onze kinderen in beeld.

In samenwerking met de Nederlandse invoerder van de film wordt de film vertoond op donderdag 12 oktober 2017 om 20u00 in UGC cinemas te Antwerpen.

Koop hier  je tickets voor de succesvolle en spraakmakende documentaire In Utero!’ (inschrijven)