Mobile menu

Blog

VERANDEREN: EN HOE?

donderdag, 15 februari 2018

VERANDEREN: en hoe doe je dat dan?

In de hectische wereld van tegenwoordig hebben steeds meer mensen moeite om in evenwicht te blijven en hun innerlijke rust te bewaren. We willen excelleren op professioneel vlak, financieel onafhankelijk zijn, uitmuntende ouders zijn, voldoende vrije tijd hebben om te ontspannen en/of onze hobby(‘s) uit te oefenen, een gelukkige relatie onderhouden, …

We vergeten dat we niet alles kunnen bereiken en dat we keuzes dienen te maken. Kiezen voor iets betekent ook niet kiezen voor iets of iemand anders. Kiezen betekent dus iets winnen en iets verliezen. Kiezen veronderstelt ook weten wat je onderliggende passies zijn, je missie, je talenten kennen, in staat zijn tot (zelf-)reflectie, voortdurend aanpassen aan wijzigende opportuniteiten en bedreigingen, …

 

Om te groeien of te transformeren zijn er volgens ons – na jaren van zelf zoeken, ontdekken, experimenteren en ervaren –  een aantal voorwaarden, die we hieronder kort behandelen:

 

Bewustzijn

We worden geboren met hersenen die door een combinatie van onze genetische achtergrond en de programmering gedurende de ontwikkeling in de baarmoeder uniek zijn geworden en waar onze karaktereigenschappen, talenten en beperkingen deel in zijn vastgelegd, dixit Dick Swaab. We weten ondertussen ook dat dit proces verderloopt tijdens onze babytijd.

Paul Verhaeghe schrijft in “Identiteit” dat er nog heel wat bijsturingen mogelijk zijn na de geboorte. Hij gaat ervan uit dat er geen wezenlijke identiteit bestaat; wie wij worden, hangt grotendeels af van onze omgeving. Sinds de ontdekking van de spiegelneuronen spreken we over “mirroring”. We leren wat we voelen en wie we zijn, omdat de ander het ons voorhoudt. Het belang van de eerste jaren in de definiëring van wie we zijn, wie we zouden moeten zijn en wie we niet mogen zijn, is niet te onderschatten.

Wij zijn dus het resultaat van een voortdurende interactie tussen onze hersenen (onze genetisch-neurologisch-hormonale basis) en onze omgeving die steeds in verandering is. Door de neuroplasticiteit van ons brein kan de hardware van onze hersenstructuren veranderen onder invloed van omgevingsfactoren.

Doordat we in het dagelijkse leven voor 95% op dezelfde manier reageren op gelijkaardige triggers, installeren we software (programma’s die in actie schieten bij een externe gebeurtenis) waardoor we onbewust eenzelfde gedrag vertonen op een soortgelijke prikkel. Je bewust worden van je softwareprogramma is de eerste voorwaarde om te veranderen.

Dit impliceert dus dat we ons steeds bewust dienen te zijn van wat en wie we spiegelen, van de keuzes die we maken, van onze gedachten en gevoelens, omdat we een grotere verantwoordelijkheid over ons gedrag hebben en bijgevolg op onze omgeving dan we denken.

En DE basisvoorwaarde is dat je de verandering ook moet willen, ongeacht de consequenties.

Samenhang gedachten-gevoelens-lichaam

Elke gedachte stuurt een chemisch signaal naar het lichaam, waardoor dit een bijpassende reeks reacties (hormonen) op gang brengt, die overeenkomen met wat het brein denkt. Afhankelijk van de chemische feedback die het brein vervolgens ontvangt, zal het meer gedachten genereren die stoffen produceren die overeenkomen met hoe het lichaam zich voelt. We beginnen dus eerst te voelen zoals we denken en vervolgens beginnen we te denken zoals we ons voelen: het lichaam heeft de leiding overgenomen. Door jarenlang bepaalde dingen te denken en op dezelfde manier te voelen en vervolgens op één lijn met die gevoelens te denken, hebben we een gememoriseerde zijnstoestand uitgeroepen waarmee we onszelf definiëren: “ik ben boos”, “ik ben onzeker” …  Aangezien je lichaam deze reacties heeft vertaald in een reeks automatische programma’s, reageer je 95% van de tijd onbewust. Vandaar dat het ook zo moeilijk is om te veranderen alleen door gebruik te maken van je bewuste wil.

Interventies op emotioneel en fysiek vlak zijn essentieel – niet alleen om tot inzicht te komen – maar om daadwerkelijk als het ware een ander mens te worden. Onze emoties kleuren niet alleen onze ervaringen, ze worden ook opgeslagen in ons lichaam, dat op termijn een afspiegeling is hoe we ons leven percipiëren.

 

 

 

 

Een langere periode samen met anderen

Het grootste effect wordt gerealiseerd tijdens workshops van een langere en onafgebroken periode. Dit heb ik niet alleen zelf zo ervaren in mijn eigen evolutie maar ook waargenomen bij anderen. Door het familiale en professionele leven een week achter je te laten, weg van een omgeving die je herinnert aan wie je denkt te moeten zijn, gescheiden van de mensen die je kent, je bezittingen, de automatische gedragingen uit je dagelijkse leven, weg van de plaatsen waar je gewoonlijk komt, kun je je ongestoord focussen op je eigen transformatie, je passie, de patronen die je belemmeren, …

Daarnaast werkt het proces in samenspel met anderen inspirerend. Je merkt dat je niet alleen bent met wat je bezighoudt, dat er parallellen zijn en verschillen. Je kunt klankbord zijn voor een ander en een ander kan jouw spiegel betekenen. Je kunt elkaar uitdagen en ondersteunen, je krijgt soms dat extra duwtje om door te zetten, kwetsbaar te durven zijn, tot inzicht te komen, die aha-erlebnis te ervaren. Mogelijk kan er zelfs na de workshop een intervisieclubje ontstaan om op moeilijke momenten even terug te koppelen.

Een actieplan

Na een week in een beschutte cocon, met vallen en opstaan, geleefd, gedacht, gevoeld en geëxperimenteerd te hebben, is het belangrijk om je voor te bereiden op een terugkomst in de wereld die niets liever zal willen dan dat je je oude zelf bent, want dat is bekend en veilig. Daarom is het aan te bevelen om  een actieplan op te stellen hoe je jouw prille groei gaat consolideren in je dagdagelijkse leven.

Authentieke begeleiding in BELVES of BARCELONA

Een intens verandertraject, waar je de tools aangereikt krijgt om terug de architect van je eigen leven te worden, vergt een begeleiding die het groepsgebeuren kan managen met aandacht voor de individuele noden. Maatwerk is immers essentieel opdat iedere deelnemer zich veilig voelt, zich kan ontplooien, zijn of haar kwetsbaarheid en kracht kan ervaren en tonen, …

Ils Verheyen en Marc Smits hebben hun beider ervaring en vaardigheden gebundeld en met Break-Through zijn we erin geslaagd om een uitdagend programma op te stellen dat aan de hier boven geschetste voorwaarden voldoet. Met een beperkte groep gaan we aan de slag van 10 – 15 mei 2020  in Belvès (Dordogne) voor een intens programma “persoonlijk meesterschap” of van 9 – 16 oktober 2020 in de nabijheid van Barcelona voor een combi Amazonian Emotional Process met Persoonlijk Meesterschap = “Complete make-over programma”. Meer info op Barcelona of Belvès