Mobile menu

Over ons

Over ons: wie we zijn, onze missie

Als criminoloog heb ik een aantal jaren als politiecommissaris gefunctioneerd. Ik heb in deze periode veel mensenkennis opgebouwd, maar werd gefrustreerd omdat het contact met mensen beperkt bleef tot crisissituaties. Na een Master in Business Administration kwam ik terecht op de financiële afdeling van een Havenbedrijf, waar ik al snel ervoer dat cijfers wel boeiend zijn, maar dat het werken met mensen mij meer voldoening verschafte. Als kabinetschef van de schepen voor Personeel & Organisatie bij de stad Antwerpen heb ik me verdiept in veranderingsprojecten en personeelsbeleid.
In 2000 werd ik aangetrokken om te proeven van een internationale functie bij Exxon Mobile en vervolgens heb ik nog enkele jaren als projectleider in verschillende functies gewerkt. Momenteel geniet ik van het leven door mensen, zowel individueel als in groep, in contact te leren komen bij hun passie en om vanuit balans efficiënt en effectief te presteren. Ik heb gelijktijdig met de professionele veranderingen ook steeds aandacht gehad voor mijn evolutie als mens door te experimenteren met een aantal vormen van meditatie, stemexpressie, lichaamswerk, practitionner en Master NLP, coach en trainer Transformational Breath, coach en trainer hartcoherentie, visualisatie, focussen, …

Zelf heb ik ondervonden dat succesvolle fundamentele veranderingen een samenspel van mentale (overtuigingen, gedachtenpatronen, visualisatie), emotionele (hormonen, gevoelens), spirituele (interne en externe balans, verbinding) en lichamelijke (voeding, beweging) elementen vergen.

“Mijn missie is mensen te inspireren om de architect van hun leven te zijn.”

 

 

 

Professioneel heb ik een eigenzinnige weg afgelegd; 6 jaar heb ik met passie, expressie gegeven aan lagere schoolkinderen binnen het dagonderwijs, dit in combinatie met kindertheater. Op een dag heb ik besloten om het onderwijs te verlaten en me vooral te concentreren op kindertheater en improvisatietheater. Organisch ontvouwde mijn weg zich verder langs een traject waar opgedane kennis van een vorige werkervaring dienst deed in de volgende . Zo verzorgde ik rollenspelen als actrice bij trainingen in communicatietechnieken, conflicthantering, klantgerichtheid, agressiebeheersing, omgaan met weerstand etc. Sneller dan ik besefte werd ik zelf trainer waarbij ik de technieken vanuit de improvisatiewereld meenam en bestaande trainingsconcepten ging verfijnen. Organisch ontwikkelde ik zo mijn eigen stijl.
In 2007 werd ik partner bij Conlibrio en maakte de stap van trainer naar facilitator. In de omgang met groepen voel ik me als een vis in het water.

Vandaag:

Omgaan en werken met mensen, motivatie, communicatie, humor en passie zijn mijn geliefkoosde speelterreinen.

“Mijn missie is een bijdrage te leveren in het herstel van het vermogen van de mens om te communiceren van hart tot hart en dit in de breedste zin van het woord.”