Mobile menu

Over ons

Marc en Ils

Over ons: wie we zijn, onze missie

Als criminoloog heb ik een aantal jaren als politiecommissaris gefunctioneerd. Ik heb in deze periode veel mensenkennis opgebouwd, maar werd gefrustreerd omdat het contact met mensen beperkt bleef tot crisissituaties. Na een Master in Business Administration kwam ik terecht op de financiële afdeling van een Havenbedrijf, waar ik al snel ervoer dat cijfers wel boeiend zijn, maar dat het werken met mensen mij meer voldoening verschafte. Als kabinetschef van de schepen voor Personeel & Organisatie bij de stad Antwerpen heb ik me verdiept in veranderingsprojecten en personeelsbeleid.
In 2000 werd ik aangetrokken om te proeven van een internationale functie bij Exxon Mobile en vervolgens heb ik nog enkele jaren als projectleider in verschillende functies gewerkt. Momenteel geniet ik van het leven door mensen, zowel individueel als in groep, in contact te leren komen bij hun passie en om vanuit balans efficiënt en effectief te presteren. Ik heb gelijktijdig met de professionele veranderingen ook steeds aandacht gehad voor mijn evolutie als mens door te experimenteren met een aantal vormen van meditatie, stemexpressie, lichaamswerk, practitionner en Master NLP, coach en trainer Transformational Breath, coach en trainer hartcoherentie, systemisch werk, yoga, visualisatie, focussen, Zhineng Qigong, …

Zelf heb ik ondervonden dat succesvolle fundamentele veranderingen een samenspel van mentale (overtuigingen, gedachtenpatronen, visualisatie), emotionele (hormonen, gevoelens), spirituele (interne en externe balans, verbinding) en lichamelijke (voeding, houding, beweging) elementen vergen.

“Mijn missie is mensen te inspireren om de architect van hun leven te zijn.”

4 Oktober 2012 rond 17u30 op een afgelegen strand  te Kreta.  Een mega hoge golf slokt me op en smakt me neer op het strand.  Ik hoor onder het water letterlijk mijn elleboog breken.  Mijn leven veranderde in 1 seconde.  Liggend op mijn rug, alleen en wachtend op hulp, had ik tegelijk een prachtige ervaring.

We hadden een mooie week achter de rug op onze lievelingsplek te Kreta waar we al jaren naar toe gaan om de batterijen weer op te laden. Je kent het wel .   En plots lag ik op de laatste avond van onze vakantie op mijn rug op een idylisch verlaten strandje: hulpeloos, alleen, kwetsbaar, bang en met verbrijzelde elleboog, zonder GSM. … Er was maar één optie ; rustig blijven, naar binnen gaan, focus op mijn adem, vertrouwen voelen,  beseffen dat ik nog leef en dat er enkel iets is met mijn  rechterarm.   En op dat moment, toen ik mijn ogen sloot gebeurde er magie.  Ik voelde letterlijk een gloed van warmte en rust door me heen gaan.  Ik wist: “alles komt goed”.  Voor mij de sterkste  ervaring tot hiertoe om te beseffen dat je niet de gebeurtenissen, doch wel de manier waarop je hiermee omgaat, in eigen handen hebt .

Plots kwamen uit het niets “reddende engelen” naar mij toe die elkaar niet kenden. 5 Vrouwen en 1 man(die uiteindelijk een orthopedisch chirurg bleek te zijn en de eerse vaststelling deed).  De zorg, de gedragenheid, de woorden, de zachte omringing blijft zoveel jaren later nog steeds voor mij een wonderlijke ervaring .

En ook ja, het werd een intens jaar van fysieke pijn en lastige revalidatie doch vooral van emotionele verwarring.   Ik moest letterijk resetten .  Door dit proces mee te maken werd ik me bewust van mijn belemmerende gedachtenpatronen, van mijn overtuigingen en mijn angsten. Was het een makkelijk proces, nee zeker niet! Doch blijkbaar had ik deze fysieke breuk en stilstand letterlijk nodig om verder te kunnen.   Uren heb ik oefeningen gedaan , mijn brein getraind , bewust met mijn gevoelens omgegaan…

En nu is de tijd om te delen, door te geven, terug te geven, geen uitstel meer, geen schroom, niet later, maar nu!  De laatste jaren zijn Marc en ik nog intenser bezig geweest met het volgen van opleidingen om sterker en krachtiger te worden.  De opgedane kennis en inzichten via neuroscience, zhineng qigong , breintraining, gebeurtenissen in het leven, doen mijn hart letterlijk sneller slaan om dit te willen delen in een snel veranderende wereld.  En als ik hier zelf beter en krachtiger en gelukkiger van ben geworden dan kan dit voor zovele anderen ook werken.  Mensen laten voelen met hun hersenen en laten denken vanuit hun hart.  De wereld op mijn bescheiden manier helpen om te herstellen

Vandaag:

Omgaan en werken met mensen, motivatie, communicatie, humor en passie zijn mijn geliefkoosde speelterreinen.

“Mijn missie is een bijdrage te leveren in het herstel van het vermogen van de mens om te communiceren van hart tot hart en dit in de breedste zin van het woord.”