Mobile menu

Over ons

Boordtabel

In de apparatuur is de mogelijkheid voorzien om de evolutie van het stressniveau per departement of team op te volgen. Hierdoor kan voortijdig geanticipeerd worden op problemen in de organisatie.

Na diagnostisering kan dan tot remediëring overgegaan worden. Dit kan gaan over individuen met een te hoog stressniveau, gebrek aan vertrouwen of samenwerking binnen het team, de stijl van leidinggeven,  de onderlinge communicatie, …

Coaching, training of facilitatie van het teamproces kunnen een oplossing bieden.