Mobile menu

Over ons

Ons Model

Ook voor organisaties geldt ons model om tot zijnskracht te komen:

Model Break-Through

 

Zingeving: wat is mijn missie als bedrijf op economisch, ethisch, cultureel, ecologisch en maatschappelijk gebied?

Verbinding: een organisatie opgebouwd uit verschillende deelnemers (cellen) en maakt zelf onderdeel uit van een groter geheel. Dit besef is wezenlijk om alle componenten op elkaar af te stemmen: alle stakeholders dienen doordrongen te zijn van wat hen onderscheidt van andere bedrijven en iedereen waakt erover dat de neuzen voortdurend in dezelfde richting wijzen.

Aanwezig: heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen in het hier en nu. Het verleden is voorbij en we hebben de lessen hieruit getrokken, de toekomst wordt nu gemaakt door te focussen op sterktes en opportuniteiten die zich nu aanbieden.

Veerkracht: we houden de focus op de lange termijn en veranderen niet steeds van richting bij bedreigingen. We hebben aandacht voor de gezondheid, het welzijn en de bevlogenheid van de mensen in onze organisatie, omdat zij uiteindelijk het grootste kapitaal zijn

Creatie: pas wanneer alle organisatieleden zich vinden in de zingeving, verbonden zijn, focussen op hetzelfde doel, zich gerespecteerd voelen, en het hele bedrijf op dezelfde manier communiceert en handelt, zal succes kunnen bereikt worden.