Mobile menu

Over ons

Onze Waarden

Ons model is een afspiegeling van de waarden die we nastreven.

Model_Waarden-01We streven naar GELUK

Elke mens streeft een vorm van geluk na. Het is de hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven en is verbonden met de essentie van ons menszijn. Gelukkig zijn impliceert aandacht voor duurzaamheid. Alle andere waarden en normen dragen bij om uiteindelijk in je zijnskracht te komen.

We zijn INTEGER

Onze integriteit is onze hoogst individuele, maar ook onze hoogste sociaal-menselijke kwaliteit. Het is de basisvoorwaarde tot geluk en is de erkenning van onze morele normen en een leidraad in al wat we doen. Het betekent betrouwbaarheid en authenticiteit vanuit wat werkelijk van belang is.

We behandelen iedereen met RESPECT

Het meest fundamentele principe van elke samenleving bestaat uit gevoelens van verbondenheid vanuit de erkenning dat elke andere mens is als wijzelf. Respect ligt aan de basis van rechtvaardigheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid, inspraak.

We leven in VRIJHEID

We houden niet van voorgeschreven regels en protocollen, van uit het verleden overgeleverde gewoontes of van de verwachtingen over de toekomst. Vrijheid betekent dat we, binnen afgesproken kaders, in het hier en nu, met oog voor ieders belang, op basis van wederzijds vertrouwen keuzes maken en handelen.

We kiezen voor BALANS

We zien het leven als een groeiproces om levensvreugde en geluk te ervaren. Het gaat over  mentale ontspanning, belevingskwaliteit, innerlijke vrijheid en het ervaren van de zin van je bestaan, verantwoordelijkheid opnemen en je missie nastreven. Het gaat ook over flexibel in het leven staan, gezond zijn, balans tussen werk en privé, kunnen omgaan met tegenslagen, vallen en weer opstaan, veerkrachtig en wendbaar handelen.

We zijn DAADKRACHTIG

Dit gaat over de identificatie met onze zelfbeelden versus onze meest reële identiteit. Over het waarnemen en ervaren van onze ego’s, die voortkomen uit ons verlangen naar sociale verbondenheid en waardering, en die ons vaak belemmeren in onze acties. Dit gaat over keuzebewustheid: ons continue besef dat onze levenskwaliteit de belangrijkste waarde is in ons leven en het op daadkrachtige, creatieve, enthousiaste wijze realiseren van onze keuzes. We kiezen nu op basis van wat we weten en voelen en zetten ook de stappen die nodig zijn om te realiseren wat bij ons past.